Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, felietony, eseje, recenzje


rok szkolny - 2003/2004

O sposobach obliczania liczby "pi". Kwadratura koła.
autor: Ewa Knura
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
autor: Wioletta Jachowska
kategoria: artykuł

Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki
autor: Wioletta Jachowska
kategoria: artykuł

Wpływ czynników rodzinno-środowiskowych na powstanie postaw neurotycznych i zaburzeń zachowania u dzieci
autor: Maria Lipiec
kategoria: artykuł

Pokora podstawową cnotą rodziny chrześcijańskiej
autor: Renata Labuda
kategoria: artykuł

Teatralne zabawy w przedszkolu
autor: Halina Mrozek
kategoria: artykuł

Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Anna Rocławska
kategoria: artykuł

Praca domowa ucznia - jej zadania i cele, tok pracy nad zadaniem domowym i jej kontrola
autor: Teresa Wojtas
kategoria: artykuł

Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcji języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum
autor: Aleksandra Sławińska
kategoria: artykuł + scenariusz lekcji

Typy frazeologizmów w języku polskim
autor: Irena Jurczak
kategoria: artykuł

Dom - Przedszkole - poszukiwanie form współpracy na przykładzie Przedszkola Nr 86 w Gdańsku
autor: Urszula Kowalczyk
kategoria: artykuł

Konstrukcje odcinkowe
autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
kategoria: artykuł

Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym
autor: Krystyna Łączniak
kategoria: artykuł

Kontekst teoretyczny
metody 18 struktur wyrazowych

autor: Alina Grzegorczyk
kategoria: artykuł

Rola motywacji w nauczaniu języka obcego
autor: Iwona Kalińska
kategoria: artykuł

Zastosowanie komputera i Internetu w nauczaniu języka angielskiego
autor: Iwona Kalińska
kategoria: artykuł

Żydzi w Ożarowie (rys historyczny)
autor: Anna Madej-Liponoga
kategoria: artykuł

Młodzież a ideologie - analiza wyborów uczniowskich
autor: Anna Madej-Liponoga
kategoria: artykuł

Internet w procesie samokształcenia
autor: Edyta Sokołowska
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w utrzymaniu prawidłowych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego - przerwy śródlekcyjne i międzylekcyjne
autor: Lucyna Bujak
kategoria: artykuł

Praca domowa ucznia - jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej
autor: Iwona Duś
kategoria: artykuł

Wizualizacja w pracowni elektronicznej
autor: Krzysztof Woźniak
kategoria: artykuł

Integracja w przedszkolu
autorzy: Katarzyna Grzegorczyk, Ewa Furtak, Urszula Łuszczew
kategoria: artykuł

Moje doświadczenia pedagogiczne - opiekun stażu
autor: Lucyna Bujak
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
autor: Aldona Kopczyńska
kategoria: artykuł

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
autor: Beata Czogalik
kategoria: artykuł

Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarach Górnych
autor: Michalina Stefaniak
kategoria: artykuł + plan pracy

Promocja zdrowia
autor: Zofia Jabłońska
kategoria: artykuł + ankieta

Rola mecenatu w renesansowych Włoszech
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Środki masowego przekazu a agresja u dzieci
autor: Renata Mołdoch
kategoria: artykuł

Lęki uczniów klas początkowych - lęk przed szkołą
autor: Iwona Walas
kategoria: artykuł

Gry i zabawy dydaktyczne
autor: Barbara Gryszczyk
kategoria: artykuł

Komputerowe programy symulacyjne w pracowni elektronicznej
autor: Krzysztof Woźniak
kategoria: referat

Podstawa programowa informatyki
autor: Małgorzata Ewa Roguska
kategoria: referat

Bibliotekarz jest twórczy
autor: Bożena Daniłowska
kategoria: artykuł

Rozwiązywanie konfliktów w szkole na drodze negocjacji
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Gospodarka i społeczeństwo krajów Ameryki Środkowej
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Wydolność fizyczna
autor: Sławomir Łomotowski
kategoria: artykuł

Linie rozwojowe współczesnej katechezy polskiej - katecheza spotkania międzyosobowego
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Życie sakramentalne wiernych fundamentem realizacji Kościoła - Sakrament Bierzmowania
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Wychowanie do miłości w rodzinie w świetle nauczania papieskiego
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Trudności w adaptacji dziecka siedmioletniego do szkoły i sposoby ich przezwyciężania
autor: Iwona Walas
kategoria: artykuł

Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów klas początkowych
autor: Iwona Walas
kategoria: artykuł

The types and the quality of TV programmes watched by children in Poland is absolutely horrifying. Discuss this statement and offer some possible solutions.
Rodzaje i jakość programów telewizyjnych oglądanych przez dzieci jest przerażająca. Jakie mogą być rozwiązania problemu.

autor: Aleksandra Kuczborska
kategoria: esej (język angielski)

Etapy pracy w metodzie ośrodków pracy
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: artykuł

Internet oraz edukacyjne programy multimedialne w procesie nauczania języka angielskiego
autor: Magdalena Kruk
kategoria: artykuł

Modele nauczania integracyjnego w niektórych krajach europejskich
autor: Maria Babicka
kategoria: referat

Role - plays
autor: Ireneusz Błażkiewicz
kategoria: artykuł (w języku angielskim)

Sposób tworzenia filmów w technologii cyfrowej i ich wykorzystania przez nauczycieli nauk przyrodniczych
autor: Mariusz Szukalski
kategoria: referat

Mechanizmy powstawania stresu w szkole i sposoby jego eliminacji
autor: Mariusz Szukalski
kategoria: referat

Po zdrowie i edukację
autorzy: Ewa Głowacz, Jadwiga Pęcherek
kategoria: artykuł

Co robić, aby czytanie było dla dzieci łatwe i przyjemne
autor: Lidia Barylak
kategoria: referat

Znaczenie ekspresji w arteterapii
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Piechurzy i rowerzyści na szlak
autor: Alicja Paluch
kategoria: artykuł

Problemy dziecka autystycznego i jego rodziny w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej
autor: Małgorzata Mrozek
kategoria: esej

Pomóżmy dyslektykom
autor: Elżbieta Długozima
kategoria: artykuł

Współdziałanie z instytucjami w pracy pedagogicznej na przykładzie programu profilaktyczno-terapeutycznego "SCHRON" - z doświadczeń pedagoga szkolnego
autor: Beata Krzemińska
kategoria: artykuł

Świat bajek Ignacego Krasickiego
autor: Jolanta Podkańska
kategoria: artykuł

Leśne wagary a Unia Europejska, czyli jak przyjemnie i pożytecznie spędzić "Dzień wagarowicza"
autor: Jolanta Jelonek
kategoria: artykuł

Recenzja książki: "Burze mózgów dzieci i komputery" (Seymour Papert)
autor: Małgorzata Ewa Roguska
kategoria: recenzja

Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej
autorzy: Jerzy Jasiakiewicz, Anna Szynkiewicz
kategoria: referat

Metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w procesie adaptacji
autor: Elżbieta Śmietanka
kategoria: artykuł

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły ?
autor: Anna Bzdurska
kategoria: referat

Uzależnienia wśród młodzieży - narkomania
autor: Barbara Wysota
kategoria: referat

Co to znaczy zdrowy styl życia ?
autor: Lucyna Pestka
kategoria: artykuł

Rozwijanie zdolności twórczych uczniów na lekcjach "muzyki"
autor: Urszula Wysocka
kategoria: artykuł

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autorzy: Krystyna Drewnicka, Anna Jakubowska
kategoria: referat

Wpływ wychowawcy na kształtowanie się postaw moralnych wychowanków
autor: Łucja Niewińska
kategoria: artykuł

Udział przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi w Wielkim Finale Świątecznej Pomocy
autorzy: Teresa Brejner, Małgorzata Jędraszkiewicz-Wojciechowska
kategoria: felieton

Język jako instrument wyrażania myśli i komunikowania się z otoczeniem w oparciu o wybrane pozycje z literatury pedagogicznej, przedmiotowej i metodycznej z odwołaniem się do moich doświadczeń zawodowych
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: referat

"Fair Play" w sporcie i w życiu
autor: Małgorzata Olewska
kategoria: artykuł

Gimnastyka buzi i języka - 5 minut ćwiczeń oddechowych każdego dnia
autor: Joanna Pierzchała
kategoria: artykuł

Zasady wykorzystywania programów multimedialnych w dydaktyce
autor: Marek Chemperek
kategoria: artykuł

Inspirowanie ekspresji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Beata Laszczkowska
kategoria: artykuł

Znaczenie fazy rozwoju i dojrzałości mózgu w nauczaniu języków obcych u dzieci
autor: Małgorzata Bakalarska
kategoria: artykuł

Percepcja i koncentracja w nauczaniu języka obcego dzieci
autor: Małgorzata Bakalarska
kategoria: artykuł

Aktywność twórcza w nauczaniu zintegrowanym
autor: Iwona Arciszewska
kategoria: artykuł

Przemoc i agresja w szkole
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Ścieżki edukacyjne w nowym systemie edukacji
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Jak należy pisać protokół z Rady Pedagogicznej ?
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Rozwój mowy dziecka
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Integracja jako szansa rozwoju dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Terapia i wspomaganie psychoruchowego rozwoju dziecka autystycznego
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Szkoła - a dzieci dyslektyczne
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: artykuł

Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: artykuł

Funkcjonowanie społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Cesarz-Kaczorowska
kategoria: artykuł

Komputer w nauczaniu
autor: Grażyna Ogórkis
kategoria: artykuł

Charakterystyka inkunabułów
autor: Bożena Górniak
kategoria: artykuł

Holizm w szkole. Nauczanie zintegrowane w kontekście bloku przedmiotowego.
autor: Anna Kurzok
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć terenowych

Zainteresowania i zaciekawienia dzieci w przedszkolu
autor: Renata Mołdoch
kategoria: artykuł

Recenzja podręczników "Między nami"
autor: Małgorzata Gołagusz-Michalik
kategoria: artykuł

Kiedy dziecko powinno się uczyć, czyli udany start w karierze szkolnej poprzez kształtowanie pozytywnych nawyków
autor: Arleta Sierszulska
kategoria: referat

Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym
autor: Anna Józala
kategoria: artykuł

Dziecko z deficytem uwagi w szkole
autor: Beata Kardas
kategoria: referat

Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych
autor: Beata Kardas
kategoria: referat

Zadania przedszkola w procesie adaptacji dziecka
autor: Anna Kamińska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "dr Edubala" w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Maria Babicka
kategoria: artykuł

Integracja w grupie przedszkolnej
autor: Ewa Galeja
kategoria: artykuł

Depresja młodzieńcza i próby samobójcze - problemy współczesnej szkoły
autor: Agnieszka Stochmal
kategoria: referat

Po co nam mity ?
autor: Agnieszka Stochmal
kategoria: esej

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
autor: Jarosław Drożdżyński
kategoria: artykuł

Filozofia w szkole
autor: Arleta Sierszulska
kategoria: eseje

Wykorzystywanie opowiadań i krótkich tekstów literackich w nauczaniu języka angielskiego w gimnazjum
autor: Radosław Kubicki
kategoria: artykuł

Komputer w życiu dziecka. Możliwości i ograniczenia.
autor: Dariusz Dudek
kategoria: referat

Bohater fikcyjny jako osoba znacząca
autor: Beata Jankowska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - charakterystyka zaburzenia
autor: Małgorzata Głowala
kategoria: referat

Trening werbalny w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym
autor: Ilona Kawulok
kategoria: artykuł

Przełamywanie barier w mówieniu na lekcjach języka angielskiego
autor: Danuta Myczkowska
kategoria: artykuł

Autonomia na lekcjach języka angielskiego
autor: Danuta Myczkowska
kategoria: artykuł

Ignacy Jan Paderewski - życie i działalność
autor: Joanna Otlewska
kategoria: artykuł

Hartowanie organizmu jako jedno z działań mających wpływ na zapobieganie stresom i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: referat

Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym-podział i przyczyny ich powstawania
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: referat

Wady postawy i zapobieganie ich powstawaniu
autor: Bożena Zarzycka
kategoria: referat

Komputer w nauczaniu
autor: Grażyna Ogórkis
kategoria: artykuł

Konflikty w szkole
autor: Bożenna Kuskowska
kategoria: artykuł

Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka w wieku wczesnoszkolnym
autor: Bożena Romanowska
kategoria: artykuł

Funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym
autor: Ilona Jankowska
kategoria: artykuł

Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży
autor: Andrzej Latoszek
kategoria: artykuł

Jak nauczać komunikacji językowej i nie nudzić (praca z uczniem zdolnym)
autor: Barbara Kosikowska
kategoria: artykuł

Bajka w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo w stopniu znacznym
autor: Teresa Nawojska
kategoria: artykuł

Początkowe trudności w nauce szkolnej - przyczyny tych trudności
autor: Dariusz Dudek
kategoria: referat

Metody aktywizacji procesu uczenia
autor: Andrzej Chojnacki
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klasy IV Liceum Technicznego w Nadrożu
autor: Paweł Brokos
kategoria: artykuł

Zabawa jako pojęcie społeczne i kulturowe
autor: Elżbieta Maćkiewicz
kategoria: artykuł

Znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli
autor: Małgorzata Grinberg
kategoria: artykuł

Trudności w pisaniu i czytaniu występujące u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Sowa
kategoria: artykuł

Dni Antyku czyli nauka i zabawa w antycznym stylu
autor: Stella Blachnierek
kategoria: felieton

Karać czy nagradzać swoje dzieci ?
autor: Andrzej Latoszek
kategoria: artykuł + ankieta

Aby proces nauczania języka obcego nie był od samego początku żmudny i nudny - czyli jak unikać zbędnego wysiłku
autor: Aleksandra Kuczborska
kategoria: artykuł

Myślenie twórcze
autor: Alina Zabawska
kategoria: artykuł

Jak usprawnić pracę mózgu ? Czyli sposoby na lepszą pamięć.
autor: Jadwiga Kaziszyn-Szarłowska
kategoria: artykuł

Znaczenie rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego w młodszym wieku szkolnym
autor: Dorota Wicherek
kategoria: artykuł

Zmiany w rozwoju somatycznym i motorycznym dziewcząt na przykładzie Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu
autor: Paweł Brokos
kategoria: artykuł

Agresja szkolna
autor: Agnieszka Sikorska-Szostak
kategoria: referat

Strategic competence
(a practical guide with exercises)

autor: Ewa Wiaterek
kategoria: artykuł

Nienaturalność szkolnych komunikacji językowych
autor: Elżbieta Długozima
kategoria: esej

Nastolatek w szkole średniej - problem wieku dojrzewania
autor: Waldemar Grzesiak
kategoria: artykuł

Ocenianie i testowanie uczniów w klasach początkowych
autor: Mariola Piela
kategoria: artykuł

Miejsce i sens rodziny w świecie współczesnym w percepcji wychowanek Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy
autor: Małgorzata Jeziorowska
kategoria: artykuł

Psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych. Ograniczenia i szanse.
autor: Julita Pudzianowska
kategoria: artykuł

Polska ochrona praw dziecka
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Koncepcje wrodzonych predyspozycji do przestępczości
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Nauczanie grupowe
autor: Danuta Pospieszna
kategoria: artykuł

Porównanie systemów kształcenia muzycznego
autor: Marcin Janasik
kategoria: artykuł

Etapy wykonania haftu Richelieu
autor: Barbara Brzezińska
kategoria: referat

Problem trudności w pisaniu - zaburzenia a rodzaje błędów
autor: Anna Kempisty
kategoria: artykuł

Proces pisania a rozwój dziecka
autor: Anna Kempisty
kategoria: artykuł

Młodzi wobec małżeństwa
autor: Michał Popek
kategoria: artykuł

Klasa szkolna jako środowisko społeczne i wychowawcze
autor: Ewa Peliksze
kategoria: artykuł

Aby dziecko chciało czytać
autor: Ewa Peliksze
kategoria: artykuł

W kręgu integracji grupowej
autor: Małgorzata Jeziorowska
kategoria: artykuł

Znaczenie rodziny w stymulacji rozwoju dziecka
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Znaczenie pracy pedagoga szkolnego
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka upośledzonego umysłowo
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Wycieczki - ich wykorzystanie w edukacji społeczno-przyrodniczej uczniów klas I-III
autor: Stanisława Bator
kategoria: referat

Próba charakterystyki motoryczności dzieci w wieku 10-13 lat - odnośnie uprawiania gier zespołowych
autor: Dariusz Tomasik
kategoria: artykuł

Janusz Korczak - obrońca praw dzieci
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki
autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
kategoria: artykuł

Wielokąty foremne konstruowalne środkami klasycznymi
autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
kategoria: artykuł

Proces pisania
autor: Barbara Lentowczyk
kategoria: artykuł

Etapy kształtowania umiejętności pisania
autor: Krystyna Jakubowska
kategoria: artykuł

Metody stosowane w nauczaniu
autor: Małgorzata Winiarska
kategoria: artykuł

Czy należy wychowywać ? Jeżeli tak, to w jaki sposób ? Jeżeli nie, to dlaczego ?
autor: Karolina Smaglińska
kategoria: artykuł

Twórcze myślenie dzieci
autor: Jarosława Sitowska
kategoria: referat

Czy licencja wpłynie na rozwój sportu amatorskiego ?
autor: Bernadetta Stachurska
kategoria: artykuł

Franciszek Bohomolec - zarys działalności pisarskiej, publicystycznej, edytorskiej i wychowawczej prefekta Drukarni Nadwornej JKMci
autor: Anna Kołacz
kategoria: artykuł

Specyficzne problemy w uczeniu się - dysleksja
autor: Anna Sobieraj
kategoria: artykuł

Wpływ zaburzeń rozwojowych ucznia na niepowodzenia szkolne
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: artykuł

Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom
autorzy: Ewa Głowacz, Jadwiga Pęcherek
kategoria: artykuł

Jakie wyzwania stawia współczesnym wychowawcom (rodzicom i nauczycielom) antypedagogika ?
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Poczucie alienacji a brak poczucia kontroli wewnętrznej
autor: Joanna Rusin
kategoria: artykuł

Metoda czynnościowa w nauczaniu matematyki
autor: Małgorzata Winiarska
kategoria: artykuł

Stan emocjonalny dzieci w rodzinie niepełnej
autor: Grażyna Kisiel
kategoria: artykuł

Gazetka szkolna a kształtowanie twórczej postawy uczniów
autor: Grażyna Kisiel
kategoria: artykuł

Znaczenie potrzeby rozwijania zainteresowania książką u dzieci 6 letnich
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: artykuł

Dobro dziecka czy dobro jego rodzica
autor: Janusz Ziemski
kategoria: felieton

Czasem warto oglądać telewizję, czyli czy rodzice są potrzebni
autor: Janusz Ziemski
kategoria: felieton

Formy współpracy szkoły z domem rodzinnym
autor: Maria Durda
kategoria: referat

Nagrody i kary w wychowaniu
autor: Maria Durda
kategoria: referat

Praca domowa ucznia klas I-III
autor: Anna Woźniak
kategoria: referat

Przemoc wobec dziecka i jej skutki
autor: Anna Rokoszewska
kategoria: referat

Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym
autor: Anna Rokoszewska
kategoria: referat

Świat pierwszoklasisty
autor: Anna Woźniak
kategoria: referat

Refleksja uczestnika konferencji (Drogowskazy Dziecko i My)
autor: Hanna Borowska-Warchoł
kategoria: artykuł

Człowiek współczesny wobec propagandy i rzeczywistości
autor: ks. Ryszard Legan
kategoria: artykuł

Młodość i odpowiedzialność - paradoks czy rzeczywistość ?
autor: ks. Ryszard Legan
kategoria: artykuł

Wpływ motywacji na uczenie się
autor: Ewa Peliksze
kategoria: artykuł

Poles and Canadians - Habits and Lifestyles
Polacy i Kanadyjczycy - zwyczaje i styl życia

autor: Anna Minkiewicz
kategoria: artykuł

Młodzież w USA i młodzież w Polsce
autor: Anna Minkiewicz
kategoria: artykuł

Stosowanie multimedialnych programów edukacyjnych w szkole podstawowej
autor: Urszula Wrońska
kategoria: artykuł

Prawa Dziecka - deklaracje i rzeczywistość
autor: Anna Sobieraj
kategoria: artykuł

Zdrowie człowieka
autor: Wiesława Jarzębowska
kategoria: artykuł

Funkcje i zadania gazetki szkolnej dla najmłodszych
autor: Maria Ćwiklińska-Bukowska
kategoria: artykuł

Główne założenia teorii psychoanalizy oraz pojęcie kultury w koncepcji Zygmunta Freuda
autor: Agnieszka Paradowska
kategoria: referat

Wyprawa do Lasu Łagiewnickiego
autorzy: Teresa Brejner, Bogusława Heinke, Małgorzata Jedraszkiewicz-Wojciechowska
kategoria: artykuł

Stosunek substytucji typu "coś za coś"
autor: Urszula Janulewicz
kategoria: artykuł

Warunki skuteczności konsultacji indywidualnych rodziców i nauczycieli
autor: Elżbieta Wrońska
kategoria: artykuł

Rola i celowość zadawanych prac domowych
autor: Danuta Grzywa
kategoria: artykuł

Przykłady ćwiczeń z techniki makramy
autor: Danuta Grzywa
kategoria: artykuł

Stereotyp kobiety i mężczyzny w bajkach, baśniach, legendach i opowieściach
autor: Lidia Myćka
kategoria: artykuł

Cierpienie - lęk współczesnego człowieka
autor: Lidia Myćka
kategoria: artykuł

By dziecko było szczęśliwe...
autor: Anna Dudek
kategoria: referat

Trudności wychowawcze i ich podstawowe przyczyny
autor: Jadwiga Kaziszyn Szarłowska
kategoria: artykuł

Adaptacja dziecka 3-letniego - trudności w przystosowaniu się
autor: Anna Łakomska
kategoria: artykuł

Regionalizm - spostrzeżenia i refleksje
autor: Waldemar Grzesiak
kategoria: artykuł

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w nauczaniu zintegrowanym
autor: Iwona Cecka
kategoria: artykuł

Próby integracji dzieci z autyzmem
autor: Małgorzata Górecka
kategoria: artykuł

Zu einigen Fragen der Textlinguistik
autor: Alla Pawluczuk
kategoria: artykuł

Glottodidaktische Funktionen von Texten im Fremdsprachenunterricht
autor: Alla Pawluczuk
kategoria: artykuł

Jak zaplanować pobyt uczniów na Zielonej Szkole ?
autor: Michalina Matuszek
kategoria: artykuł + plan pracy

Czas wolny dziecka w młodszym wieku szkolnym
autor: Izabela Juszczyk
kategoria: artykuł

Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w młodszym wieku szkolnym
autor: Małgorzata Capar
kategoria: referat

Koło recytatorsko - teatralne w nauczaniu zintegrowanym
autor: Iwona Cecka
kategoria: referat

Ukierunkowanie pracy nauczyciela
autor: Barbara Jurzyk
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 91 gości

  reklama