Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, felietony


rok szkolny - 2002/2003

Rola szkoły w procesie realizacji zadania rozwojowego: przygotowywanie się małżeństwa i życia rodzinnego
autor: Maria-Jolanta Zagórowska
kategoria: artykuł

Znaczenie gier i zabaw ruchowych w wychowaniu fizycznym
autorzy: Donata Szczepankiewicz, Joanna Tyczko
kategoria: artykuł

Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów
autorzy: Donata Szczepankiewicz, Joanna Tyczko
kategoria: artykuł

Od pomysłu do druku, czyli jak pomóc dziecku stworzyć książkę
autor: Aleksandra Chromik
kategoria: artykuł

Pracując przy biurku nie zapominaj o kręgosłupie i mięśniach
autor: Hildegarda Iwanicka
kategoria: artykuł

Uczniowie z astmą oskrzelową na lekcji wychowania fizycznego
autor: Hildegarda Iwanicka
kategoria: artykuł

Odważnym, tanecznym krokiem do Europy
autor: Hildegarda Iwanicka
kategoria: artykuł

Pływanie korekcyjne i ćwiczenia w wodzie. Przykładowe plany metodyczne w ujęciu czynnościowym.
autorzy: Elżbieta Domowicz-Kocurek, Maciej Drewnicki
kategoria: artykuł

Analiza badań przykurczy wybranych grup mięśniowych u dzieci w wieku 7-9 lat
autor: Maciej Drewnicki
kategoria: artykuł

Formy współpracy rodziców z nauczycielami
autor: Dorota Nowotniak
kategoria: artykuł

Rodzina polska - jej przemiany, charakter i funkcje
autor: Jolanta Kowalczyk
kategoria: referat

Badania sondażowe dla poznania stosunku uczniów do aktywności ruchowej techniką ankiety
autor: Henryk Orłowski
kategoria: artykuł

Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej jako instrument pomiarowy oraz element samowychowania
autor: Henryk Orłowski
kategoria: artykuł

Agresja szkolna i sposoby jej zapobiegania
autor: Wanda Jamiołkowska
kategoria: artykuł

Telewizja zagrażająca dziecku - przemoc na ekranie a agresja u dzieci
autor: Wanda Jamiołkowska
kategoria: artykuł

Propagowanie języka polskiego na łamach gazetki szkolnej na przykładzie szkolnego miesięcznika nieregularnego pt. "Co w szkole piszczy ?
autor: Zbigniew Michalec
kategoria: artykuł

Wykorzystanie gazetki szkolnej do popularyzacji historii w szkole podstawowej
autor: Zbigniew Michalec
kategoria: artykuł

Wychowanie w nowoczesnej bibliotece szkolnej
autor: Teresa Szulborska
kategoria: artykuł

Czy warto organizować wyjazdy na zielone szkoły
autorzy: Hanna Drygas, Elżbieta Płaksiwy
kategoria: artykuł

Współczesna reforma systemu edukacji w szkole podstawowej - I etap kształcenia
autor: Elżbieta Płaksiwy
kategoria: artykuł

Wspieranie ucznia w nauce
autor: Katarzyna Sobanda
kategoria: artykuł

Zabawa inscenizowana w oparciu o utwór E. Ostrowskiej pt. "Nocne kłopoty zabawek Doroty"
autor: Mirosława Jaworska
kategoria: artykuł

Jak pomóc swojemu dziecku - metody i sposoby rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych
autorzy: Aleksandra Chromik, Bogusława Massalska
kategoria: artykuł + scenariusze

To może wydłużymy dobę...
autor: Mariusz Tobiasz
kategoria: artykuł

Rola konkursów czytelniczych w pracy biblioteki szkolnej
autor: Ewa Cetnarowska
kategoria: artykuł + scenariusz konkursu

Grupy rówieśnicze
autor: Urszula Janulewicz
kategoria: artykuł

Rola rodziców w procesie wychowania
autor: Dorota Kozłowska
kategoria: artykuł

Nauczanie języków obcych w zakresie czterech sprawności językowych - aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnych pomocy dydaktycznych i internetu
autor: Beata Kujawa-Rutkowska
kategoria: artykuł

Uwzględnienie predyspozycji psychofizycznych uczniów przy wyborze metod pracy w nauczaniu języków obcych
autor: Beata Kujawa-Rutkowska
kategoria: artykuł

Składniki odżywcze i ich rola w diecie człowieka
autorzy: Krystyna Heller, Dorota Kercz-Wisełka
kategoria: artykuł

Gry i zabawy dydaktyczne - jako istotny element prawidłowego rozwoju dziecka
autor: Aleksandra Słaboń
kategoria: artykuł

Rozwój psychospołeczny dziecka upośledzonego umysłowo - szanse i zagrożenia
autor: Barbara Stańko
kategoria: artykuł

Multimedialne Centrum Informacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
autorzy: Maria Bogdańska, Henryka Głogowska
kategoria: artykuł

Czy warto wykorzystywać video na lekcjach języków obcych ?
autor: Grażyna Skałka
kategoria: artykuł

Jak korzystać ze słownika na lekcjach języków obcych ?
autor: Grażyna Skałka
kategoria: artykuł

Umiejętność liczenia a rozwiązywanie zadań tekstowych w klasie pierwszej
autor: Halina Bednarz
kategoria: artykuł

Europa w szkole
autor: Beata Nowak
kategoria: artykuł

Postawy przedsiębiorcze młodzieży
autor: Beata Nowak
kategoria: artykuł

Rozważanie rekolekcyjne dla uczniów liceum "Nadzieja prawdziwej ojczyzny"
autor: Katarzyna Byrdy
kategoria: artykuł

Dyskalkulia
autor: Joanna Bil
kategoria: artykuł

Czy w szkole chcę katechizować, czy nauczać religii
autor: Teresa Liszewska
kategoria: artykuł

Ocenianie uczniów na katechezie
autor: Teresa Liszewska
kategoria: artykuł

Zespół wypalenia zawodowego wśród pedagogów szkolnych - przyczyny i możliwości zapobiegania
autor: Joanna Panek
kategoria: artykuł

Wykorzystanie metody projektu do badania środowiska lokalnego
autor: Halina Pomorska
kategoria: artykuł + scenariusze lekcji

Ustalenie przyczyn trudności uczniów w nauce czytania i pisania
autor: Beata Olczak
kategoria: artykuł

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Małgorzata Gierula-Słyś
kategoria: artykuł

Osobowość wychowawcy - a osobowość wychowanków
autor: Halina Konarzewska
kategoria: referat

Rozważania o pewnej wycieczce. Regionalizm i ekologia.
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Dzieci z deficytami intelektualnymi w szkole masowej
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Trudności w nauce matematyki dotyczące w szczególności zadań z treścią
autor: Danuta Mandrysz
kategoria: artykuł

Relacje międzyludzkie
autor: Hanna Grzegrzółka
kategoria: artykuł

Jak się pożegnać ?
autor: Anna Chojnacka
kategoria: artykuł

Dziecko a komputer
autor: Anna Chojnacka
kategoria: artykuł

Zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci
autor: Barbara Benisz
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

Stosowanie żywego słowa i małych form teatralnych w kształceniu zintegrowanym
autor: Mariola Piela
kategoria: artykuł + scenariusz

Moda na festyny, czyli jak zachęcić rodziców do wspólnej zabawy
autor: Małgorzata Siejka
kategoria: artykuł + scenariusz inscenizacji

Referat dotyczący narkotyków
autor: Katarzyna Pająk
kategoria: referat

Porozmawiajmy o dzieciach nadpobudliwych psychoruchowo
autor: Ewa Keister
kategoria: referat

Jak uczyć, aby dzieci się nie nudziły ?
autor: Beata Marcińczak
kategoria: artykuł

Rola wychowawców w zapobieganiu i pokonywaniu trudności w nauce
autor: Katarzyna Kwiatkowska
kategoria: artykuł

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych młodzieży
autor: Katarzyna Kwiatkowska
kategoria: artykuł

Psychologiczne i pedagogiczne aspekty przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki
autor: Marek Sochan
kategoria: artykuł

Referat - Kinezjologia Edukacyjna
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: referat

Jak wychować szczęśliwe dziecko
autor: Mirosława Oniszk
kategoria: referat

Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem
autor: Władysław Gawlas
kategoria: referat

Powstanie Listopadowe 1830/1831 r. na Litwie
autor: Władysław Gawlas
kategoria: artykuł

Klasa szkolna jako teren działalności wychowawczej
autor: Urszula Szczepaniak
kategoria: artykuł

"Moje marzenie" - koncert entuzjazmu dla sztuki i życia
autor: Irena Kuźma-Janikowska
kategoria: artykuł

Wpływ reklamy na dzieci i młodzież
autor: Bożena Wawrzeczko
kategoria: artykuł

Metody aktywizujące proces nauczania
autor: Krystyna Szostak
kategoria: artykuł

Rola współpracy rodziny z bursą
autor: Katarzyna Kwiatkowska
kategoria: artykuł

Sztuka komunikowania się
autor: Katarzyna Kwiatkowska
kategoria: artykuł

Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania
autor: Beata Szałkowska
kategoria: artykuł

Uwaga konkurs origami
autor: Małgorzata Franecka
kategoria: artykuł

Metoda Dobrego Startu jako jedna z form terapii dzieci autystycznych
autor: Beata Garus
kategoria: artykuł

Poszukiwanie form współpracy z rodziną na rzecz pomocy młodzieży uzależnionej narkomanią
autor: Joanna Duczmalewska
kategoria: artykuł

Technika "Zgadnij, kto ?" i jej zastosowanie w grupie uczniów klasy trzeciej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Zbójnie
autor: Mirosława Jaworska
kategoria: artykuł

Uczyć inaczej
autor: Ewa Fergińska
kategoria: artykuł

Jak efektywnie rozmawiać z dzieckiem
autor: Renata Próchniak
kategoria: artykuł

Rola zabaw w nauczaniu zintegrowanym
autor: Ewa Bis
kategoria: artykuł

Problem uzależnień wśród współczesnej młodzieży
autor: Hanna Kucharska
kategoria: artykuł

Praca w grupach jako metoda zajęć z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Wpływ zajęć muzyczno - ruchowych na rozwój i wychowanie dziecka na przykładzie Szkoły Podstawowej w Zbójnie
autor: Mirosława Jaworska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie zabaw w pracy terapeutycznej z dziećmi klas I-III
autor: Ewa Bis
kategoria: artykuł

Statystyka bliżej nas
autor: Dorota Domańska
kategoria: artykuł

Radość tworzenia
(wykorzystanie w pracy dydaktycznej technik C.Freineta)

autor: Mariola Piela
kategoria: artykuł

Historia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach
autor: Janina Mazurek
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody
autor: Anna, Kieś, Michalina Matuszek
kategoria: artykuł + scenariusze zajęć

Sprechende Fotos (Mówiące zdjęcie)
autor: Edwarda Pająk
kategoria: artykuł

Niepokonany - Marek Kotański
autor: Katarzyna Leśniewska
kategoria: artykuł

Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się uczniów klas I-III
autor: Joanna Duczmalewska
kategoria: artykuł

Zastosowanie prezentacji multimedialnej w nauczaniu zintegrowanym
autor: Barbara Benisz
kategoria: artykuł + konspekt

Technologia informacyjna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
autor: Robert Szulc
kategoria: artykuł

Gry i zabawy rowerowe
autor: Robert Szulc
kategoria: artykuł

Organizacja regionalnych konkursów komputerowych
autor: Bogusław Kuczek
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 46 gości

  reklama