Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, eseje, recenzje

Ciągi arytmetyczne w geometrii
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Bezpłatne studia podyplomowe dla liderów oświaty województw mazowieckiego i świętokrzyskiego
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Konkurs filmowy "Nakręć się"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Anna Pietrzak
kategoria: artykuł

Czy da się żyć z tikami ?
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Konkurs Eko Odkrywcy po raz piąty
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Spotkanie tematyczne "Bezpieczne Święta"
autor: Agnieszka Baśko
kategoria: artykuł

Recenzja książki Jana Kulmy pt. "Rzecz o etyce"
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Podzielność w zbiorze liczb całkowitych
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Rusza "Akademia VR"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Szkolenie "Reforma systemu oświaty"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Wyznaczanie wzoru rekurencyjnego ciągu z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej (Excel, C++)
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Filmoteka Szkolna. Akcja!
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Wakacje dziecka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Neokantowska szkoła marburska wobec problemów teorii poznania
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Jürgen Bona Meyer i Friedrich Albert Lange w XIX-wiecznym sporze z materializmem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozoficzny spór Trendelenburga z Fischerem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozoficzna rola niemieckich przyrodoznawców w XIX-wiecznym sporze z materializmem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zarys filozofii Heinricha Rickerta
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zarys filozofii Ernsta Cassirera
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Między relacjonizmem a subtsancjalizmem - problematyka statusu ontycznego czasu i przestrzeni na przykładzie XVIII-wiecznego sporu między Newtonem, Leibnizem, Clarkiem i Berkeleyem
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Miejsce filozofii Bernarda Bolzano w sporze z idealizmem niemieckim
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozofia Hermanna Lotzego
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Filozofia "Als Ob" Hansa Vaihingera
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zwrot antyheglowski we wczesnej filozofii niemieckiej XIX wieku
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Zarys historyczny filozofii Wilhelma Windelbanda
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Johna von Neumanna koncepcja umysłu
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Gottlob Frege a neokantyzm
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Esej o filozoficznych problemach wynikających z nadużyć języka
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Empirokrytycyzm Ernsta Macha
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

WWF zaprasza dzieci do grona "Przyjaciół Pandy"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Psychologiczne aspekty chorób nefrologicznych
autor: Martyna Kos
kategoria: artykuł

Archetypy Carla Gustava Junga w sztuce oraz ich oddziaływanie na współczesnego człowieka
autor: Martyna Kos
kategoria: esej

Przestępczości w krajach Unii Europejskiej w oczach studentów
autor: Marta Śmieszek
kategoria: artykuł

Wielkie odkrycia geograficzne
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Początki Unii Europejskiej
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Kamishibai w pracy logopedy
autor: Agnieszka Dyszy
kategoria: artykuł

Powstania ludowe we Francji w I połowie XVII wieku. Fronda
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Kolonizacja europejska Ameryki w XVI i połowie XVII wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Ekspresja słowna a autyzm
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: artykuł

Budowa monarchii hiszpańskiej na przełomie XV i XVI wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Polityka germanizacji w zaborze pruskim
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - geneza i główne cele
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Porady dla młodych terapeutów. Rysunek postaci ludzkiej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: artykuł

Siły zbrojne głównych państw europejskich w XVIII wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Alkoholizm w rodzinie w projekcji rysunkowej dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Nagroda czy skuteczna metoda w procesie wychowawczym małego dziecka?
autor: Sylwia Książek-Szymoniak
kategoria: artykuł

Cechy twórczości plastycznej dzieci
autor: Magdalena Świderska
kategoria: artykuł

Dlaczego agresja ?
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: artykuł

Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich Xu 2016
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Dzień tematyczny "Na tropie Kościuszki"
autor: Magdalena Popiela
kategoria: artykuł

Wojny prowadzone przez Ludwika XIV w II połowie XVII wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Wojna Trzydziestoletnia (1618-1648)
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Patologia w rodzinie a sytuacja szkolna dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Wybrane konflikty XX i początku XXI wieku w Afryce
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Istota absolutyzmu na przykładzie Francji
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Psychologiczne koncepcje inteligencji emocjonalnej
autor: Edyta Juda
kategoria: artykuł

Zabawa w uogólnianie
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Reformacja w Szwajcarii
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Psychologiczne koncepcje radzenia sobie ze stresem
autor: Edyta Juda
kategoria: artykuł

Dydaktyka tradycyjna - herbartowska
autor: Barbara Szajnar
kategoria: artykuł

Nowa szkoła, nowe miasto
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Awangardowe kierunki w sztuce przełomu wieków XIX i XX oraz ich stanowisko wobec zjawisk kultury masowej
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Kubizm w kontekście kultury masowej I połowy XX wieku
autor: Maciej Wierzchnicki
kategoria: artykuł

Projekt "Rozwijanie umiejętności kluczowych poprzez innowację i zastosowanie inteligencji emocjonalnej w rozwoju projektów małej przedsiębiorczości szkolnej"
autor: Anna Daniewska-Lewandowska
kategoria: artykuł

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Kurs "Edukacja filmowa - nowe wyzwania"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

W drodze do sukcesu, czyli jak zadbać o wszechtronny rozwój ucznia i zerwać ze szkolną nudą ?
autor: Michaela Fuchs
kategoria: artykuł

Wypalenie zawodowe u nauczycieli
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Codzienna niezwykłość. Edukacja dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Ocenianie kształtujące hit czy kit ?
autor: Ewa Porożyńska
kategoria: artykuł

Kółko. Zajęcia szycia w świetlicy szkolnej
autor: Ewa de Konstantów Przyjemska
kategoria: artykuł

Socjoterapia jako forma pomocy dziecku nieśmiałemu w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Barankiewicz
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Friedrich Wilhelm Nietzsche - koncepcja nadczłowieka
autor: Anna Mikolon
kategoria: artykuł

Charakterystyka 17 Romansów na głos z fortepianem Michała Kleofasa Ogińskiego
autor: Anna Mikolon
kategoria: artykuł

Jak rozumieć dziecko - kilka refleksji z życia Janusza Korczaka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

"Rozprawa o istocie Balatonu" w kontekście badań pedagogicznych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Stworzeni do miłości. Rozmowy z młodymi - Jan Paweł II recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Warsztaty "Ochrona danych osobowych w oświacie"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Eko Odkrywcy już po raz czwarty
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Bezpłatna konferencja IT w Uczelniach GigaCon
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Dlaczego warto czytać dzieciom ?
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Ceremoniał Szkolny
autor: Tomasz Krall
kategoria: opracowanie

Zielarstwo - kierunek przyszłości
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Porozmawiajmy o żywieniu! Francuskie dzieci jedzą wszystko
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Dobro i zło w życiu dziecka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Obcość w edukacyjnej strukturze bycia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Czego nie robić w edukacji - samobójstwo
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kształcenie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wielość kontekstów konsumpcji w edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Internet jako sfera wspólna - podejście krytyczne
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Forum informatycznego zarządzania uczelnią "Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Rys historyczny i rozwój budownictwa wysokiego w Polsce i na świecie
autor: Łukasz Górnicki
kategoria: artykuł

Wielowymiarowość ciała człowieka od podświadomoœci, przez integrację ról, po ontologię
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Fotografia odzwierciedleniem przeżyć niemożliwych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Człowiek i sygnały niewerbalne od tożsamości po kłamstwo
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Problem traktowania analiz w nauce jako masowej przeciętności wszystkiego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Uwarunkowania procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego według Anny Klim-Klimaszewskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Właściwoœci śmiechu według Przemysława Grzybowskiego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ustawa prawna o systemie oświaty - wybiórcze zestawienie podstaw
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Warsztaty "Ochrona danych osobowych w oświacie"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Seminarium "Budowanie kompetencji cyfrowych - obligatoryjna nauka programowania w szkole"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Twórczość plastyczna dzieci według Stanisława Popka
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Fotoewaluacja sposobem na biurokratyczną diagnostykę
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ewaluacja w komunikacji międzykulturowej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja przedszkolna według Bożeny Grzeszkiewicz
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Globalny nastolatek a kreatywność w szkole
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Regulacje prawne rodziny adopcyjnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Praktyczne myślenie w przestrzeni edukacyjnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pedagogika milczenia i teoria przywódcza - Argumentować czy milczeć
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kontrola społeczeństwa - Problem nadmiaru w edukacji - normatywność
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Czytanie świata przez dziecko w XXI wieku
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zdobądź stypednium na realizację pasji z Pasjopolis !
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Pomóż odkryć talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Dziecko to osoba, która potrzebuje innych ludzi
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wiara w siebie jak ją wzbudzać ?
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie nowej technologii w szkole - nauczanie wyprzedzające
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja ustawiczna człowieka konsumującego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Komputer, Smartfon i książka obok siebie
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Mimezis - człowiek marionetka - w poszukiwaniu braku pozorów
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ustalić wspólne granice w szkole
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Program edukacyjny "Młody Obywatel"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zmiany zachodzące u dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie rozwoju poznawczego
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Strefa emocjonalna a zmiany rozwojowe u dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie psychologicznym
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Nastawienia ucznia do nauczyciela
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wpływ komputerów i tabletów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym (3,4,5-latek)
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Adaptacja dziecka nowoprzyjętego do przedszkola
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Zmiany związane z przemianami współczesnej rodziny
autor: Kinga Głowacka
kategoria: artykuł

Analiza czasopisma Literatura na świecie nr 3-4/2016
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Jak przeprowadzić lekcję z tematu "Rozmowa kwalifikacyjna" i ocenić wszystkich uczniów
autor: Ewelina Drozd
kategoria: artykuł

Proces komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel - uczeń
autor: Ewelina Drozd
kategoria: opracowanie

Książki - uczą i bawią
autor: Izabela Karoń
kategoria: projekt edukacyjny

Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi ?
autor: Aleksandra Krauze
kategoria: artykuł

Nagroda jako skuteczna metoda w procesie wychowawczym dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rola rodziców jako partnerów w procesie uczenia się dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Postawy rodzicielskie i motywacje uczenia się dzieci
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Ojciec w rodzinie - model ojca idealnego i jego rola we współczesnym świecie
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Kara jako jedna z metod stosowanych w procesie wychowawczym dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem
autor: Katarzyna Olejnik, Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Asertywność jako wybrana kompetencja społeczna
autor: Szymon Olejnik, Katarzyna Olejnik
kategoria: artykuł

Jak nie zrazić dzieci do matematyki
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Andrusiewicz
kategoria: awans zawodowy

Organizacja terapii z dzieckiem autystycznym
autor: Magdalena Maciejewska
kategoria: artykuł

Uczeń nieśmiały w klasie
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Ruch i rekreacja w czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: artykuł

Prawa dziecka
autor: Katarzyna Głowacka
kategoria: artykuł

Jak motywować uczniów do nauki
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Praca z roszczeniowymi rodzicami
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Nie taka kombinatoryka straszna...
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Osobista refleksja związana z Treningiem Zastępowania Agresji ART
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Jak pomóc dzieciom słabowidzącym na lekcjach matematyki ?
autor: Kinga Haremza
kategoria: artykuł

Zaniedbywanie dzieci w rodzinie
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rodzina jako środowisko kształtowania się więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rozwód rodziców i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rola motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie uczenia się
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Elementy socjoterapii już od przedszkola ?
autor: Joanna Barankiewicz
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Rola rodziny w przejawach dziecięcej agresji
autor: Albina Rezuanova
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny dzieci w przedszkolu
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: artykuł

Arteterapia, jako metoda usuwania zaburzeń emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: artykuł

Wpływ komputerów i tabletów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Program Erasmus+ - wielkie możliwości
autor: Dominika Pardela
kategoria: artykuł

Rola i zadania policji w zwalczaniu terroryzmu w Polsce
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: opracowanie

Świat widziany oczami dziecka/osoby niepełnosprawnej
autor: Edyta Dyjak
kategoria: artykuł

Dogoterapia. Zajęcia z Udziałem Zwierząt - definicja, cele, korzyści
autor: Edyta Dyjak
kategoria: referat

Rola literatury brytyjskiej w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej
autor: Joanna Siemczonek-Plis
kategoria: artykuł

Problematyka nieœmiałości dziecięcej
autor: Joanna Pazdańska
kategoria: artykuł

Bliżej Irlandii - bliżej języka i wartości. Realizacja projektu "Irlandia w szkole"
autor: Agnieszka Pacyno, Sylwia Jędrach, Katarzyna Wypchał
kategoria: artykuł

Magia słowa - stworzyć kobietę jego mocą - na podstawie Antoniego Libery "Madame"
autor: Anna Kłosińska
kategoria: artykuł

Orientacja nekrofilna w analizie wychowawczej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Gry - różnorodność i wartość
autor: Anna Bartnicka
kategoria: artykuł

Gorący temat: "Sześciolatki w szkole"
autor: Beata Witkowska
kategoria: artykuł

Psychologia i Dydaktyka - orientacja interpretatywna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Oferta szkoleniowa UMK w Toruniu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Warsztaty dla uczniów i rodziców "W Młynie nauki"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Analiza książki "Słyszenie ciszy. Antologia poezji protomistycznej" M.A.Kardyni, P.Rogoziński
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pierwszy sukces niestandardowego programu Atos dla niewidomych
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Projekt Erasmus+ Math Around Us
autor: Sabina Malik
kategoria: artykuł

Analiza książki "Barwy świata baśni" U. Chęcińskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Maszyna potestatem. Ekspansja urządzeń w życiu i umieraniu człowieka. Analiza pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Nauczanie uczniów ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla systemu edukacji - z doświadczeń nauczyciela-terapeuty
autor: Aneta Pergoł-Dąbrowska
kategoria: artykuł

Opieka paliatywna a relacje rodzinne
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Janusz Korczak - Kajtuś Czarodziej - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ireneusz Iredyński - Okno - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

MOBILność edukacyjna w Europie (MOBILE)
autor: Sylwia Kurszewska
kategoria: projekty edukacyjne

Rola dziadków w życiu dziecka
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Ekologia u Benedykta XVI
autor: Przemysław Śniegowski
kategoria: referat

Profilaktyka zachowań agresywnych
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój dziecka
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: artykuł

Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy w przedszkolu
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Ważne znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Spacerujmy dla zdrowia
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Zdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Rola białka w żywieniu dzieci i osób dorosłych
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Pijmy wodę dla zdrowia
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Mutyzm selektywny - wyniki badań własnych
autor: Maria Bystrzanowska
kategoria: artykuł

Co zrobić, żeby mutyzm wybiórczy/selektywny nie zakotwiczył się w przedszkolu/szkole na wiele lat
autor: Maria Bystrzanowska
kategoria: artykuł

Wychowanie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Socjalizacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku z ADHD ?
autor: Aleksandra Krauze
kategoria: artykuł

Retoryka i retoryka dla Alexandra autorstwa Arystotelesa - recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zaburzona osobowość. Analiza procesów psychopatologicznych w świetle różnych teorii osobowości
autor: Michał Wiśniewski
kategoria: esej

Jak motywować do działania? Program poprawy efektywności działania na podstawie teorii Fredericka Herzberga
autor: Michał Wiśniewski
kategoria: artykuł

Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900 - recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja Informatyczna - Podstawy topologii sieci w systemach rozproszonych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Krytyka vs feedback, a konformizm - analiza zestawionych pojęć
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zorganizowana i skuteczna postawa rodzicielska - analiza zagadnienia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Opornik i taniec, analiza edukacyjna z metaforą
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wizja śmierci według Piotra Krakowskiego, od Baroku po wiek XIX - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Interpretacja wiersza Paul Engle - "Autoportret", w wizji szaleństwa Michaela Foucaulta
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

"Mówię wyraźnie" - zabawy artykulacyjne rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie
autor: Beata Szewczyk
kategoria: artykuł

"(...) O typie biograficznym zboczeńca" - analiza artykułu A. Makowskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Co każdy Rodzic powinien wiedzieć o jąkaniu ?
autor: Kamila Kwiecień
kategoria: artykuł

5 największych pomyłek jakie robią rozwodzący się rodzice
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Recenzja książki Temple Grandin "Byłam dzieckiem autystycznym"
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Świat zwariował! Pozwólcie dzieciom by były sobą
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Wpływ projektów unijnych na jakość działania szkoły
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

System of education in Poland
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Stymulowanie mowy dziecka w czynnościach dnia codziennego
autor: Kinga Piotrowska
kategoria: artykuł

Prywatność i sfera publiczna w edukacji wyższej. Analiza artykułu Oskara Szwabowskiego.
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zachwyt jako kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Trwałość ruchów piłki czyli przemieszczanie miejsc edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Jak gra może pomóc w edukacji
autor: redakcja
kategoria: artykuł

Nowa filozofia przyrody. Analiza artykułu księdza Michała Hellera
autor: Krzysztof Gancarz
kategoria: artykuł

Youtube w edukacji i kulturze
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Metoda 5 pytań zdrowego myślenia według jr. M.C. Maultsby
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

"Egoistyczny altruizm" - z przymrużeniem oka
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Justyna Nowotniak - Etnografia Wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Powaga i śmiech - pogranicza edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Rodzaje agresji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Recenzja - Jesper Juul "Kryzys szkoły"
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja poszukująca - nomadyczna maszyna edukacyjna - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Upokorzenie w edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Tanatopedagogika - inny - doświadczenie cierpienia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Recenzja - Homo Viator. Wstęp do metafizyki nadziei - Gabriel Marcel
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Widzieć i zobaczyć jako elementy tanatopedagogiki
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty funkcjonowania w szkole dzieci przewlekle chorych
autor: Monika Mach
kategoria: artykuł

Umiejętności nauczyciela przydatne we współpracy z rodzicami
autor: Kamila Warot
kategoria: artykuł

Innowacyjność a edukacja - sytuacja w Polsce
autor: Agata Poczmańska
kategoria: artykuł

Władza - wiedza - edukacja. Implikacje władzy i- wiedzy
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pracownik - Edukacja - Emancypacja - Szkoła demokratyczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Odlewanie kokilowe
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Wyznaczanie odpowiedzi skokowej silnika prądu stałego w programie Mathlab i Simulink
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Przebieg audytów jakości - od planowania do działań poaudytowych w oparciu o przepisy PART M i PART 145
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Budowa i eksploatacja silnika turbinowego - układy wylotowe i komory spalania
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Jak pokonać lekturowstręt ?
autor: Dorota Bąk
kategoria: artykuł

O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym. Analiza artykułu księdza Kazimierza Twardowskiego
autor: Natalia Maliszewska
kategoria: artykuł

Objawy ryzyka dysleksji u dzieci pięcio- i sześcioletnich
autor: Jolanta Piech
kategoria: artykuł

Zaczarowany świat mandali
autor: Ewa Chylińska
kategoria: artykuł

Metoda dramy w edukacji dzieci 3 letnich
autor: Ewa Chylińska
kategoria: artykuł

Historia książki
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Prawa człowieka a stosowanie aborcji w Europie i Azji Wschodniej
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Secret Pen Friends - oryginalny sposób na ćwiczenie pisania w języku obcym
autor: Anna Szustkiewicz
kategoria: artykuł

Kształtowanie naturalnej melodii oraz rytmu języka angielskiego na wczesnych etapach nauczania
autor: Marcin Panfiłow
kategoria: artykuł

Przykładowe rozwiązania socjoterapeutyczne w profilaktyce dzieci agresywnych
autor: Małgorzata Giec
kategoria: artykuł

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
autor: Dagmara Wodzińska
kategoria: artykuł

Co jest ważne w ocenianiu
autor: Grzegorz Wysocki
kategoria: artykuł

Rozwój umiejętności społecznych - metody pracy z dzieckiem autystycznym
autor: Dagmara Wodzińska
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z Tygodnia Zdrowia
autor: Izabella Kunc
kategoria: artykuł

How to conduct an educational project in Gimnazjum ?
autor: Magdalena Wrońska-Kołda
kategoria: artykuł

Zaspokajanie potrzeb dziecka przebywającego w świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Jakuszewska
kategoria: artykuł

Zdrowe odżywianie z e-Twinning
autor: Agnieszka Borek
kategoria: artykuł

Terapeutyczna rola świetlicy szkolnej
autor: Joanna Dunia
kategoria: artykuł

Masaż Shantala
autor: Ilona Dudzik
kategoria: artykuł

Stymulacja sensomotoryczna jako sposób wspomagania rozwoju osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
autor: Ilona Dudzik
kategoria: artykuł

Konflikty w placówce oświatowej na tle warunków pracy nauczyciela
autor: Wiesława Jaklińska
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce w świetlicy szkolnej
autor: Kamila Drosio
kategoria: referat

Promuj zabytek swojego regionu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Dlaczego warto czytać dziecku książki ?
autor: Joanna Walczak
kategoria: artykuł

Wokół pojęcia rodziny
autor: Marta Pietrycha
kategoria: artykuł

Wychowanie zdrowotne w rodzinie
autor: Marta Pietrycha
kategoria: artykuł

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Das Bild der Anderen"
autor: Wioletta Kurzaj
kategoria: artykuł

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka poprzez gry i zabawy dydaktyczne
autor: Agnieszka Jakuszewska
kategoria: artykuł

Samokontrola i samoocena, udział w planowaniu przebiegu zajęć oraz prowadzenie przez ucznia fragmentów lekcji, jako elementy zwiększające zaangażowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych podczas zajęć wychowania fizycznego
autor: Wojciech Nowak
kategoria: artykuł

Agresja dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Marzanna Orłowska
kategoria: artykuł

Rola zabawy w pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Jakuszewska
kategoria: artykuł

Drama jako jedna z metod aktywizujących pracę dzieci w świetlicy szkolnej
autor: Agnieszka Jakuszewska
kategoria: artykuł

Zdrowe odżywianie
autor: Monika Szławieniec-Reczuch
kategoria: referat

Eliminowanie subtancji szkodliwych z najbliższego otoczenia dziecka
autor: Monika Szławieniec-Reczuch
kategoria: referat

Korzyści wynikające z czytania - propagowanie założeń kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom"
autor: Beata Rybczyńska
kategoria: referat

Jak chronić młodzież przed negatywnym wpływem telewizji ?
autor: Marek Klimiuk
kategoria: referat

Poezja nie musi być nudna - czyli jak zaszczepiać w dzieciach miłość do poezji
autor: Agnieszka Postołowicz, Paulina Kuźmicz
kategoria: artykuł

My view on the role of errors in language learning
autor: Karolina Nafalska
kategoria: artykuł

Wychowanie do życia w nienawiści vs. wychowanie do wartości przez kulturę
autor: Agnieszka Pacyno, Beata Chrobok
kategoria: artykuł

Wybrane rośliny i grzyby o działaniu psychoaktywnym lub trującym
autor: Magdalena Zadrożny
kategoria: artykuł

Zajęcia kulinarne w przedszkolu
autor: Izabela Kirsztein
kategoria: artykuł

Nowa formuła sprawdzianu po klasie szóstej. Jak dobrze przygotować do niego uczniów ?
autor: Anna Guziak
kategoria: referat

Praca z uczniem dyslektycznym
autor: Anna Guziak
kategoria: referat

Leworęczność u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marzanna Orłowska
kategoria: artykuł

Znaczenie współpracy domu rodzinnego i przedszkola w rozwijaniu dojrzałości szkolnej dzieci
autor: Marzanna Orłowska
kategoria: artykuł

Wpływ pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola na rozwój dojrzałości szkolnej
autor: Marzanna Orłowska
kategoria: artykuł

Znaczenie domu rodzinnego w podnoszeniu gotowości dziecka do nauki szkolnej
autor: Marzanna Orłowska
kategoria: artykuł

Język angielski już nie taki obcy
autor: Marta Pietrycha
kategoria: artykuł

Wzory Cardano na lekcjach matematyki
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Bierne palenie - cichy zabójca ! Ale czy palacze o tym wiedzą ?
autor: Marzanna Orłowska
kategoria: artykuł

Jak nakrywać stół ?
autor: Małgorzata Mizera
kategoria: artykuł

Subkultury młodzieżowe
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Szkoła w badaniach. Różne orientacje i typologizacja podejść badawczych
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

O muzyce… o zajęciach muzycznych… o muzykoterapii ? Moje doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Marchew uprawna
autor: Przemysław Pietrasz
kategoria: artykuł

Wpływ czynników ekonomicznych na przestępczość
autor: Natalia Zuzak
kategoria: esej

Zaproszenie do przedstawienia. Rola literatury dziecięcej w wychowaniu przedszkolnym
autor: Izabela Kirsztein
kategoria: artykuł

Podsumowanie innowacji pedagogicznej z łaciny "Per studia ad astra"
autor: Joanna Ćmiel
kategoria: artykuł

Badanie spójności gruntów i  wytrzymałość na ściskanie
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: referat

Wady wymowy
autor: Agata Nazarewicz-Jonko
kategoria: artykuł

Dyskalkulia rozwojowa - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
autor: Agata Nazarewicz-Jonko
kategoria: artykuł

Trudna młodzież jako problem współczesnej pedagogiki
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Ochrona i renowacja obiektów metalowych
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: referat

Resocjalizacja nieletnich środkami kultury fizycznej
autor: Przemysław Król
kategoria: artykuł

Blake's view of the times he lived in - Part I
autor: Krzysztof Łuszczki
kategoria: artykuł

Impresjonizm w liryce Tetmajera i Kasprowicza
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: artykuł

Analiza i interpretacja wiersza "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: artykuł

Motyw choroby i samobójstwa w powieści "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: artykuł

Gwara podhalańska
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: artykuł

Twórczość wychowawcy świetlicy
autor: Karolina Feledyn
kategoria: artykuł

Prezentacja książki Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek - rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi"
autor: Danuta Molenda
kategoria: artykuł

Dowodzenie nierówności
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Przestępczość transgraniczna na granicy wschodniej - nielegalna migracja
autor: Magdalena Zadrożny
kategoria: artykuł

Teaching English through ICT is Fun
autor: Iryna Polikowska
kategoria: artykuł

Kształcenie twórczej aktywności dziecka
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: artykuł

Przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci
autor: Beata Zawadzka
kategoria: artykuł

Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Małgorzata Bryndza
kategoria: artykuł

Bezpłatne kursy e-learningowe dla nauczycieli wiejskich z Mazowsza
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Edukacja do profesjonalizmu - list otwarty dla wszystkich, którym zależy by po prostu "chciało się chcieć"
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Dziecko chore onkologicznie w roli ucznia
autor: Artur Krzyżanowski, Ewelina Przybylska
kategoria: artykuł

Jakim, jaką, jakiego - oczekiwania dzieci, wobec nauczyciela
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Urzędy Pracy mogą skutecznie zapobiegać bezrobociu współpracując już ze szkołami
autor: Artur Mendrala
kategoria: artykuł

Kampania społeczna "Świadomie Wybieram Przyszłość"
autor: Artur Mendrala
kategoria: artykuł

Targi Edukacyjne oraz Salon Książki i Wyposażenia Szkół w Lublinie
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Trening Umiejętności Społecznych a problemy wychowawcze w szkole
autor: Mariusz Krysiak
kategoria: artykuł

Techniki plastyczne aktywizujące postawę twórczą dzieci wykorzystywane w pracy pedagogicznej nauczyciela
autor: Edyta Kozłowska
kategoria: artykuł

I Ty możesz zostać maklerem ! - trwa Szkolna Gra Giełdowa
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zastosowanie kalkukatora EWD do ewaluacji pracy szkoły
autor: Marek Klimiuk
kategoria: referat

Rozwój psychiczny i społeczny młodzieży gimnazjalnej w okresie adolescencji
autor: Ilona Trybuła
kategoria: artykuł

Grupa rówieśnicza – jej pojęcie, organizacja i struktura oraz funkcje wychowawcze
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna dzieci, młodzieży i nastolatków
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i nastolatków po zajęciach szkolnych
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Problematyka czasu wolnego dzieci, młodzieży i nastolatków w szerokim kontekście pedagogicznym
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Czas wolny dzieci i młodzieży - jego funkcje, cechy i aspekty
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Liceum, studia, kariera wybrane ze zdolnościami pozwolą na życiowy i zawodowy sukces
autor: Artur Mendrala
kategoria: aktualności

Rozwiązywanie zadań dotyczących wielomianów z wykorzystaniem języka programowania C++
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Uogólnione wzory Viete'a - praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
autor: Rafał Świetlicki
kategoria: artykuł

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 w Wyższej Szkole Europejskiej
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Urzędy pracy i bezrobotni nie boją się Internetu
autor: kluczdokariery.pl
kategoria: artykuł

Mądrość tłumu w społecznej przestrzeni Internetu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Sposoby kreacji bohaterów w powieści kryminalnej
autor: Anna Kaszczyszyn
kategoria: artykuł

Metody antykoncepcyjne - stan wiedzy uczniów 3 klasy gimnazjum
autor: Anna Maria Janiak
kategoria: artykuł

"Tweet" krytyki
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Ignorancja wiedzy prawomocnym nakazem współczesności
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Szlachta, mieszczanie i chłopi w Konstytucji 3 Maja
autor: Anna Siwek
kategoria: artykuł

Przyczyny wybuchu I wojny światowej
autor: Anna Siwek
kategoria: artykuł

Prezydent John Fitzgerald Kennedy - niespełniona nadzieja Ameryki
autor: Anna Siwek
kategoria: artykuł

Dokument "Dagome iudex"
autor: Anna Siwek
kategoria: artykuł

Chrzest Polski. Analiza tekstu źródłowego
autor: Anna Siwek
kategoria: artykuł

Przekraczanie granic dobrego smaku w prasie
autor: Anna Kaszczyszyn
kategoria: artykuł

Relacje intymne codzienności współczesnych młodych ludzi
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Codzienne życie młodej matki - izolacja od świata oraz oderwanie od spraw ludzi dorosłych
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Popularność ucznia w zespole klasowym
autor: Piotr Sadurski
kategoria: artykuł

Rodzina na tle współczesności
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Rozwód a racjonalne wyjście z kryzysu na tle funkcjonowania dziecka
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Slawomir Mrozek On the high seas
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Indywidualny program pracy na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zaleceń z opinii psychologiczno-pedagogicznej
autor: Edyta Pietrowska-Gruszka
kategoria: plany pracy

Armia wczesnego Rzymu
autor: Piotr Bogusz
kategoria: artykuł

Biopsychiczne przyczyny trudności w czytaniu
autor: Donata Żmuda
kategoria: referat

Podstawowe techniki plastyczne wykorzystywane w pracy pedagogicznej nauczyciela
autor: Edyta Kozłowska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji języka obcego
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: artykuł

Zagadka jako słowna metoda pracy z dzieckiem
autor: Marzena Kowalczyk
kategoria: artykuł

Songs in English language class as a way of motivating for undisciplined teenagers
autor: Arkadiusz Wciślak
kategoria: artykuł

Motivation of teenagers towards learning a foreign language
autor: Arkadiusz Wciślak
kategoria: artykuł

Organizacja pracy wychowawczej w świetlicy
autor: Jolanta Pawlińska
kategoria: artykuł

Znaczenie książki w poszczególnych etapach rozwoju dziecka
autor: Marlena Gołkowska
kategoria: referat

Dlaczego czuję się osobą nie dyskryminowaną społecznie
autor: Dariusz Zuzok
kategoria: artykuł

Dlaczego istnienie nie było tematyzowane w starożytności ?
autor: Magdalena Franek
kategoria: artykuł

Apel z okazji Dnia bez Papierosa
autor: Anna Bartczak
kategoria: opracowanie

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu projektowym
autor: Magdalena Bardzik
kategoria: artykuł

Rozwój dziecka - przemyślaną podróżą rodziców
autor: Diana Aksamit-Staszkievicz
kategoria: artykuł

Defender of law in European Union
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Szkolne programy zapobiegania przemocy
autor: Agnieszka Schodowska
kategoria: referat

Formy dydaktyczne
autor: Ewa Mioduszewska
kategoria: referat

Rola dyrektora szkoły w kształtowaniu postaw nauczycieli
autor: Danuta Rozner
kategoria: artykuł

Edukacja patriotyczna - program Kochasz ty dom
autor: Dorota Sznajder
kategoria: artykuł

Nieznany świat nastolatka
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: esej

Dziecko w szkole
autor: Barbara Albin
kategoria: artykuł

Monizm a Dualizm w odczytaniu Ennead Plotyna
autor: Paweł Skowroński
kategoria: artykuł

Autokorekcja i hiperkorekcja. Jak uczyć dziecko brania odpowiedzialności za swoje postępowanie
autor: Magdalena Szajner
kategoria: artykuł

"Trójkąty" - zabawa matematyczna
autor: Marta Sekuterska-Lamcha
kategoria: scenariusz zajęć

Rola rodziny w życiu człowieka w świetle teorii relacji z obiektem: pierwsze dwa miesiące życia dziecka
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: artykuł

Propozycje kierunków działań w placówce oświatowej (szkoła, przedszkole) zapewniających warunki do pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: artykuł

Trudności w nauce pisania
autor: Rafał Gądek
kategoria: artykuł

Agresja wśród dzieci i młodzieży
autor: Barbara Albin
kategoria: artykuł

Sukces w szkole jest możliwy. Poradnik dla rodziców
autor: Iwona Dawidziak
kategoria: referat

Hello Kitty produktem konwencjonalizującym znaczenia w języku i kulturze popularnej
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Zmysłowe sacrum - jak reklama i kultura popularna ucieleśniają sacrum (na wybranych przykładach)
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Aksjologia w kreacji wizerunku polskiego polityka, czyli co o wartościach i wartościwaniu mają nam do powiedzenia rywale polityczni toczący bój na słowa na polskiej scenie politycznej
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Różne odcienie prawdy... czyli o kłamstwie nastolatków
autor: Izabela Stępień
kategoria: artykuł

Wpływ niezakończonego rozwoju mowy na trudności w nauce czytania i poprawnej pisowni
autor: Agnieszka Drużba
kategoria: artykuł

European Union Programmes for Education: Teaching English to Young Learners Based on Comenius Project "Travelling stories 2010-2012"
autor: Kornelia Pokorniecka
kategoria: referat

Rola komputera w życiu dziecka
autor: Ewa Mioduszewska
kategoria: referat

Zachęcajmy dziecko do ruchu
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska wychowawcze
autor: Hanna Nawrocka
kategoria: artykuł

Wykorzystanie plastykoterapii jako metody arteterapeutycznej w edukacji uczniów - propozycje rozwiązań metodycznych
autor: Aneta Nosal
kategoria: artykuł

"Walentynki dla chłopczyka i dziewczynki" - jak wykonać kartkę walentynkową ?
autor: Renata Żukowska
kategoria: artykuł

Jak uczyć tolerancji ?
autor: Agnieszka Wysocka
kategoria: artykuł

Rewalidacja indywidualna w parcy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
autor: Anna Chyżewska
kategoria: artykuł

Dyslalia - definicje, podział i przyczyny
autor: Dominika Karp
kategoria: artykuł

Rozwój mowy dzieci niesłyszących
autor: Dominika Karp
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela przedszkola w rozwijaniu twórczości plastycznej dzieci
autor: Edyta Kozłowska
kategoria: artykuł

Biblioterapia - program do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych
autor: Dorota Myszor
kategoria: artykuł

Kalendarz i czas
autor: Joanna Zielińska
kategoria: artykuł

Dyslektyk też człowiek
autor: Ewa Demków
kategoria: artykuł

Nauka czytania i pisania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Anna Chyżewska
kategoria: artykuł

Coaching rodzicielski
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Biblioterapia jako forma wspomagania rozwoju
autor: Karolina Andrzejczak
kategoria: artykuł

Przestępczość i dewiacja. Wybrane koncepcje psychologiczno-socjologiczne
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: artykuł

Psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklamy a manipulacja w reklamie
autor: Elżbieta Sanecka
kategoria: artykuł

Manipulacja w mediach jako problem etyczny - etyczne aspekty pracy psychologa reklamy
autor: Elżbieta Sanecka
kategoria: artykuł

Refleksje na temat wychowawczej roli szkoły
autor: Barbara Depa
kategoria: artykuł

Plakat naukowy (by wycieczka stała się edukacyjna)
autor: Marzena Borek
kategoria: artykuł

Samorządy szkolą się w jaki sposób zarządzać oświatą
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Jak kształtują się emocje u dziecka. Jak pomóc dziecku z radzeniem sobie z emocjami
autor: Karolina Torebko
kategoria: artykuł

Zespół FAS zagrożeniem współczesnej rodziny
autor: Artur Krzyżanowski, Aneta Krzyżanowska
kategoria: artykuł

Stop paleniu !
autor: Renata Zemło
kategoria: artykuł

Stanisław Wyspiański moim mistrzem !
autor: Agata Skotniczna
kategoria: artykuł

Przedszkolaki z Krośniewic mówią "Stop paleniu !"
autor: Renata Zemło
kategoria: artykuł

Nauczyciel kreatywny szansą na lepszą szkołę
autor: Danuta Rozner
kategoria: artykuł

Wykorzystanie zabaw i gier dydaktycznych w zajęciach terapii logopedycznej
autor: Ewa Socha
kategoria: referat

Techniki stosowane w terapii dzieci
autor: Żaneta Leksza
kategoria: artykuł

Streszczenie artykułu "Komunikacja małżeńska"
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: artykuł

Wychowanie do wartości
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Tożsamość studenta a neoliberalizm i marksizm
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako podstawowe źródło ochrony projektów autorskich
autor: Katarzyna Gordat, Patrycja Kontny
kategoria: referat

Story Telling as a Tool for Teaching Past Simple Tense at Primary Level
autor: Joanna Zawada
kategoria: artykuł

Inteligencja, zdolności i aktywność twórcza przejawiane przez uczniów a sposoby ich percypowania przez nauczycieli - próba syntezy dwóch perspektyw
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Autoprezentacyjna maska czy spontaniczna ekspresja i "wierność sobie" - problem autentyczności w relacjach interpersonalnych
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Rozumienie pojęcia kariery zawodowej, typ wykonywanego zawodu oraz możliwoœci autoprezentacyjne studentów jako wyznaczniki sukcesu zawodowego
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Samorządy szukają pieniędzy w kieszeniach nauczycieli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Wybrane metody pracy z dzieckiem przejawiającym trudności szkolne i wychowawcze. Kinezjologia Edukacyjna i Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: artykuł

Ćwiczenia wspomagające wszechstronny rozwój dziecka z wykorzystaniem gimnastyki mózgu i integracji odruchów wzrokowych i słuchowych
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: artykuł

Functions of games in teaching process
autor: Ewelina Marta Zych
kategoria: artykuł

Konferencja "Jestem gotowy, żeby edukować. Już teraz !"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Czas wolny poświęcany dzieciom przez rodziców
autor: Dorota Głowacka
kategoria: artykuł

Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania kadrami
autor: Barbara Krukowska
kategoria: opracowanie

Środki ochrony autorskich praw osobistych
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Czasowe opuszczenie zakładu karnego formš przygotowania skazanego do wolnoœci ?
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Witchcraft and magic
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Rysunek jako diagnoza wstępna. Poznanie środowiska rodzinnego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole
autor: Małgorzata Nizińska-Bałabuszka
kategoria: artykuł

Definicja wzoru przemysłowego
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Kraków
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Sylwetki prawników i filozofów
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Leczenie farmakologiczne w ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

ADHD skuteczna diagnoza i terapia
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Patologie społeczne - przemoc w rodzinie
autor: Mariola Wolska-Surmacz
kategoria: referat

Korekcja w nauczaniu języków obcych
autor: Renata Bałys
kategoria: esej

Strategies and Techniques Used for Teaching Culture
autor: Katarzyna Butkiewicz
kategoria: artykuł

Znaczenie systemu kar i nagród w wychowaniu rodzinnym dziecka
autor: Joanna Kamer
kategoria: artykuł

Słowińcy. Tradycje reliktowej grupy etnograficznej z obszaru Pomorza
autor: Maria Jakóbik-Ilić
kategoria: artykuł

Właściwoœci i warunki dotyczące skazanego oraz jego funkcjonowanie przed dokonaniem przestępstwa, po dokonaniu przestępstwa lub w okresie odbywania kary, które wykluczają możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia
autor: Anna Żytecka
kategoria: artykuł

Wybrane problemy etyczne w pracy psychologa sądowego
autor: Anna Żytecka
kategoria: artykuł

Alkohol jako przyczyna - alkoholowego zespołu płodowego (FAS)
autor: Patrycja Tyczewska
kategoria: artykuł

Skuteczne poszukiwanie pracy przez Internet
autor: Maria Jakóbik-Ilić
kategoria: artykuł

Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka
autor: Beata Tyżaj
kategoria: artykuł

Pedagogizacja rodzicow "Cała Polska czyta dzieciom"
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: artykuł

Wspieranie dzieci w procesie rozwoju kompetencji społecznych
autor: Anna Bielinska
kategoria: artykuł

Występowanie storczyka szerokolistnego Dactylorhiza majalis na terenie starorzecza Sanu w okolicach Sanoka
autor: Anna Dziabas-Krysa
kategoria: artykuł

Roślinność wodno-szuwarowa starorzecza Sanu w Bykowcach
autor: Anna Dziabas-Krysa
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z Festynu Średniowiecznego
autor: Urszula Jasińska, Elżbieta Churska
kategoria: artykuł

Kondycja pedagogiki akademickiej
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Roczne sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej
autor: Edyta Stefan
kategoria: artykuł

Wpływ współczesnego trendu "Zamieszkajmy - sprawdźmy się" na założenie rodziny
autor: Diana Aksamit-Staszkievicz
kategoria: artykuł

Okazywanie szacunku innym osobom
autor: Aneta Kruczyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Rola komunikacji niewerbalnej w pracy nauczyciela terapeuty
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Rzecz o niezliczonych funkcjach zabawy
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Lekcje języka angielskiego dla przedszkolaków
autor: Bogusława Wrona
kategoria: artykuł

Niewerbalne metody porozumiewania się
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Kinezyterapia. Terapia psychomotoryczna
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Diagnoza i terapia zaburzeń psychoruchowych i sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Stres - mój wróg, czy przyjaciel ?
autor: Agnieszka Waląg
kategoria: artykuł

Tydzień Uśmiechu
autor: Elżbieta Adamczuk, Elżbieta Kaczyńska, Lidia Sułek
kategoria: scenariusz imprezy

Rehabilitacja w onkologii
autor: Joanna Ostaszewska
kategoria: artykuł

Wpływ bajki i baśni na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Co robić aby nauczyć dziecko tak trudnej sztuki znajomości własnych emocji, uczuć i pomóc mu odważnie wejść w świat
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Kreowanie wizerunku szkoły
autor: Anna Górecka
kategoria: artykuł

Metoda projektów edukacyjnych - założenia teoretyczne i zastosowanie w pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Urbaniak
kategoria: referat

Twórczy nauczyciel w przedszkolu
autor: Jolanta Płaczek
kategoria: artykuł

Samorządowcy chcą zmian w Karcie Nauczyciela
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Rozwój zawodowy młodzieży
autor: aktualności
kategoria: redakcja

Kontrola i ewaluacja przedszkola kreatywnego - zaproszenie na konferencję
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Pedagogika społeczna - metoda indywidualnych przypadków
autor: Mariola Wolska-Surmacz
kategoria: referat

Opieka w innym systemie etycznym - Mahometanizm
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: artykuł

Kobiecość we współczesnym świecie. Społeczno-kulturowy "coming out" lesbijek
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: artykuł

Łamanie praw mniejszości romskiej w Polsce
autor: Jolanta Bojsza
kategoria: artykuł

Moralność - czy warto
autor: Jolanta Bojsza
kategoria: artykuł

Co po maturze ?
autor: Danuta Nowak
kategoria: artykuł

Stanowiska skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia Ehrh. w rezerwacie przyrody "Polanki"
autor: Anna Dziabas-Krysa
kategoria: artykuł

Pływacz zwyczajny - ciekawy obiekt florystyczny
autor: Anna Dziabas-Krysa
kategoria: artykuł

Chronione rośliny rezerwatu Góra Sobień w Manastercu
autor: Anna Dziabas-Krysa
kategoria: artykuł

Funkcjonowanie psychospołeczne osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Mózgowe porażenie dziecięce w ujęciu teoretycznym
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Charakterystyka szkockiego systemu opieki nad osobami z trudnościami w uczeniu się
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Być wychowawcą dzisiaj
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Zanim powiesz kocham... Recenzja książki ks. Mieczysława Malińskiego
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Znaczenie wybranych koncepcji człowieka w rozumieniu problemu wychowania
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Portret rodziny dziecka niepełnosprawnego
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Diagnoza osoby uzależnionej od alkoholu na przykładzie Jana K.
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Czytelnik w bibliotece...
autor: Marta Karna
kategoria: artykuł

Rodzice o polskiej oświacie
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zamknięcia policzone
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Uczniowie przystąpią do "Świetlika"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Praca nad "Albumem tożsamości" w placówce opiekuńczo-wychowawczej
autorzy: Anna Piekacz, Weronika Panek
kategoria: artykuł

Pogodzić ogień i wodę, połączyć niebo i ziemię...
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: recenzja

W Europie brakuje nauczycieli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Aktywni Razem - partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Ekspresja twórcza jako forma odreagowania i uświadomienia doznanych strat życiowych
autorzy: Weronika Panek, Anna Piekacz
kategoria: artykuł

Moje dziecko idzie do szkoły
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Starość jako faza w życiu człowieka
autor: Daria Sokołowska
kategoria: artykuł

Starość w aspekcie historycznym
autor: Daria Sokołowska
kategoria: artykuł

VI Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zapętleni w kółkach
autor: Katarzyna Senkowska
kategoria: artykuł

II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: artykuł

"Przyjaciele Zippiego" - dlaczego warto realizować program profilaktyczny mający na celu zdrowie psychiczne i emocjonalne małych dzieci ?
autor: Elżbieta Widocka
kategoria: artykuł

Wykorzystanie metody EEG Biofeedback w szkole
autor: Jarosław Heinrich
kategoria: artykuł

Joł !
autor: Katarzyna Senkowska
kategoria: artykuł

Bajki pisane przez dzieci
autor: Barbara Przytuła
kategoria: artykuł

Powstaniec z Gniewczyny
autor: Andrzej Hałoń
kategoria: artykuł

Powstanie Warszawskie
autor: Andrzej Hałoń
kategoria: artykuł

Bardzo wczesna nauka języków obcych
autor: Agata Cygan
kategoria: artykuł

Proces adaptacji dziecka 3-letniego do przedszkola
autor: Patrycja Świżewska
kategoria: artykuł

Integracja osób niepełnosprawnych
autor: Katarzyna Udycz
kategoria: artykuł

Integracja społeczna ucznia z dysfunkcjami
autor: Alina Zdziebłowska
kategoria: artykuł

Na rozstaju dróg (Aleja Niepodległości Krzysztofa Vargi)
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Zajęcia terenowe - nie takie straszne...
autor: Olga Bułatowicz
kategoria: artykuł

Dla twórców bajek terapeutycznych
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Typ instytucji resocjalizacyjnych w Polsce w świetle obowiązujących norm prawnych
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów
autor: Anna Duda
kategoria: artykuł

Osobowość, umiejętności i zadania wychowawcy klasy
autor: Anna Duda
kategoria: artykuł

Internetowa gra edukacyjna - pierwsza pomoc BLS/AED
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Praca jest w Internecie. Pomoc doradców zawodowych też
autor: redakcja
kategoria: aktualności

"Podstawa programowa" czyli obsesja polskiej edukacji
autor: Zbigniew Młynarski
kategoria: artykuł

Zabawy i ćwiczenia rozwijające i usprawniające perepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową
autor: Sylwia Kraska
kategoria: artykuł

Praca metodą projektu na lekcji języka niemieckiego
autor: Urszula Jankowska
kategoria: artykuł

Cele oraz zadania współczesnej resocjalizacji - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Ciało i zdrowie - wartości najwyższe
autor: Beata Tyżaj
kategoria: artykuł

Licealiści prowadzą świąteczne lekcje
autorzy: Lucyna Nocoń-Kobiór, Bogusława Wrona
kategoria: artykuł

Moje metody pracy w klasie pierwszej
autor: Sylwia Brzyska
kategoria: artykuł

Negatywny wpływ czasopism młodzieżowych na wychowanie młodego pokolenia
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: artykuł

Zakłady Poprawcze w Polsce - próba charakterystyki
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Zrozumieć sześciolatka
autor: Małgorzata Sikora
kategoria: artykuł

Analiza porównawcza systemu kształcenia wyższego w Danii i Finlandii
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Opis projektu "Między nami pokoleniami"
autorzy: Małgorzata Jakubiak, Aniela Koch
kategoria: artykuł

Prawda i mity na temat dopalaczy
autor: Joanna Gorczyca
kategoria: artykuł

Czynności materialno-techniczne Policji
autor: Iwona Michoń
kategoria: artykuł

Balbusowska zagłada gatunków
autor: Ewelina Basińska
kategoria: artykuł

Prawne formy działania administracji
autor: Iwona Michoń
kategoria: artykuł

Walczmy z nielegalną imigracją w Europie
autor: Iwona Michoń
kategoria: artykuł

Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkola
autor: Lidia Kanka
kategoria: artykuł

Trudności dziecka w przystosowaniu do środowiska przedszkolnego
autor: Lidia Kanka
kategoria: artykuł

Wyniki konkursu POMOST czyli łagodne przejście dziecka z przedszkola do szkoły i w szkole z klasy III do klasy IV
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Nadwrażliwość sensoryczna osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera
autor: Marzena Grygiel
kategoria: artykuł

"Wysypkowe zdolności" i nietypowe zainteresowania osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera
autor: Marzena Grygiel
kategoria: artykuł

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie zaprasza
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Języki biletem do przyszłości
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni - nowość w terapii dysleksji
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

XIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w Łodzi
autor: redakcja
kategoria: aktualności

In der Welt von Murmelmenschen, Waldschraten und Werratten. Eine Analyse der deutschen Übersetzung der Erzählsammlungen Ostatnie życzenie und Miecz przeznaczenia von Andrzej Sapkowski hinsichtlich der Eigennamen und der Namen von mythologischen Kreaturen
autor: Konrad Łyjak
kategoria: artykuł

Depresja u dzieci i nastolatków - zarys problemu
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Pojęcie sztuki dziecka
autor: Magdalena Kowalska
kategoria: artykuł

Porównanie przeglądarek internetowych
autorzy: Alina Kieres, Sonia Wrodarczyk
kategoria: artykuł

Obecna sytuacja na światowym rynku energetycznym
autor: Alina Kieres
kategoria: artykuł

Nagroda w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym i słabym
autor: Zbigniew Fitt
kategoria: referat

Unia Europejska szansą na osobisty rozwój
autor: Lucyna Nocoń-Kobiór
kategoria: artykuł

Czy doświadczenia na zwierzętach są konieczne ? - w kontekście ustawy o doświadczeniach na zwierzętach
autor: Eliza Etynkowska
kategoria: artykuł

Wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych w świetle ustawy o ochronie zwierząt
autor: Eliza Etynkowska
kategoria: artykuł

Problem upubliczniania treści testów psychologicznych
autor: Magdalena Bolek
kategoria: artykuł

Specyfika pracy w internacie
autor: Magdalena Wolańska
kategoria: artykuł


rok szkolny - 2010/2011

Exposición de una reseña bibliográfica. El manual - AULA 1 Curso De Español - Libro del alumno (Nivel A1)
autor: Janusz Siwiorek
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela przedszkola w dbaniu o prawidłową postawę ciała dziecka
autor: Beata Tyżaj
kategoria: artykuł

Diferencias en el estilo comunicativo entre la cultura polaca y la cultura hispana - estudio comparativo de los saludos españoles y polacos
autor: Janusz Siwiorek
kategoria: artykuł

Man - the social animal ?
autor: Janusz Siwiorek
kategoria: artykuł

The Internet as a resource of vocabulary teaching materials
autor: Wojciech Zysk
kategoria: artykuł

Etyka w zawodzie nauczyciela
autor: Anna Gudzińska-Niemiec
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty grupowej przestępczości nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: artykuł

Naturalistyczny wizerunek kobiety - matki w powieści Kaśka Kariatyda Gabrieli Zapolskiej
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Pamięć autobiograficzna. Problem amnezji dziecięcej
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Prostytucja dziecięca jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Postawa człowieka wobec choroby
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Praca zespołowa. Integracja, partnerstwo i aktywne działanie
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: artykuł

Niezwykła podróż do krainy, która świetlicą się zwie
autor: Iwona Nowosielska
kategoria: artykuł

Wpływ powszechnej dostępności środków psychoaktywnych na przestępczość nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: referat

Losy wyrazu krzyczeć
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Życie Konrada Adenauera
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Zmiany w polityce bezpieczeństwa Niemiec po II wojnie światowej
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Kościół i globalizacja - pierwsze spotkanie
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Encyklika Quanta cura - źródło konfliktu czy próba porozumienia
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Istota i rola komunikowania się w naszym życiu
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Język perswazji w reklamie - czyli w jaki sposób twórcy reklam starają się wpłynąć na decyzje konsumentów
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Masz problemy wewnątrz swojej firmy ? Oto dlaczego tak się dzieje
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Magia lecznicza
autor: Joanna-Dorota Piaskowska
kategoria: artykuł

Teoretyczna analiza zachowań dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w świetle literatury przedmiotu
autor: Anna Worobiec
kategoria: referat

Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego prezentującymi różne postawy rodzicielskie
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: referat

Blake as a Prophet of the New Age
autor: Bernarda Gołębiowska-Łuszczki
kategoria: artykuł

Jak wydać 102 numery gazetki w 11 lat ?
autor: Dariusz Płocki
kategoria: artykuł

Psychoanalityczna koncepcja człowieka (według Freuda) na tle tradycji filozoficznej
autor: Katarzyna Kosiór
kategoria: esej

Chrześcijańska koncepcja sumienia
autor: Agnieszka Kraj
kategoria: artykuł

Recenzja artykułu Mariusza Grabowskiego "Teoretyczny i praktyczny wymiar biblioterapii. Rola terapii czytelniczej w usprawnianiu osób niepełnosprawnych"
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: artykuł

Quincunx Orzechowskiego a idea sarmatyzmu
autor: Alicja Przepiórka
kategoria: artykuł

Postawy rodzicielskie
autor: Mirosława Hanke-Kowal
kategoria: artykuł

"Dealing with difficulties" - recenzja bestselerowego poradnika dla nauczycieli języka angielskiego autorstwa Luke'a Prodromou
autor: Aleksandra Masełko
kategoria: artykuł

Przygotowanie dziecka do kształtowania pojęcia liczby naturalnej
autor: Beata Kręciewska
kategoria: artykuł

Znaczenie tworzenia grup wychowawczych integrujących dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
autor: Teresa Sarba-Bilor
kategoria: artykuł

Wpływ klasy szkolnej na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Sposoby integracji zespołu klasowego
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Upowszechnienie kultury muzycznej we współczesnym świecie
autor: Edyta Kozłowska-Lange
kategoria: artykuł

Ocena stanu faktycznego rozwoju fizycznego i sprawności ogólnej chłopców klasy pierwszej gimnazjum
autor: Tomasz Jarecki
kategoria: artykuł

Czym jest GeoGebra? Przykład zastosowania
autor: Renata Mielczarek
kategoria: artykuł

...żeby z wycieczki wszyscy wrócili zdrowi i cali
autor: Bożena Dutkiewicz
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny dziecka w okresie przedszkolnym
autor: Alina Kołodziejska
kategoria: artykuł

Agresja, przemoc - mechanizmy jej powstawania i sposoby zapobiegania
autor: Bożena Dutkiewicz
kategoria: referat

Porady dla rodziców. Bezpieczeństwo dzieci
autor: Lucyna Kraska
kategoria: artykuł

Rola matki w procesie wychowania dziecka - funkcje miłości macierzyńskiej
autor: Lucyna Filipczyk
kategoria: artykuł

Rola ojca w procesie wychowania dziecka - funkcje miłości ojcowskiej
autor: Lucyna Filipczyk
kategoria: artykuł

Rozwijanie twórczej aktywności dzieci - metody formy pracy
autor: Sylwia Tarcz
kategoria: referat

Współczesne poglądy na rolę zabawy w rozwoju dziecka - niedoceniane aspekty zabawy
autor: Aleksandra Pintal
kategoria: artykuł

Zabawa podstawową formą aktywności dziecka
autor: Aleksandra Pintal
kategoria: artykuł

Tablet graficzny w dydaktyce
autor: Agnieszka Benedykt
kategoria: artykuł

Dom Pomocy Społecznej jako środowisko wychowawcze
autor: Joanna-Dorota Piaskowska
kategoria: artykuł

Powiew nowoczesności w szkole, czyli ABC tablicy interaktywnej
autor: Aleksandra Masełko
kategoria: artykuł

Selected anxiety disorders in kindergarten children and shool teenagers
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski, Ewelina Przybylska
kategoria: artykuł

Przyczyny zaburzeń artykulacji
autor: Agnieszka Łysoń
kategoria: artykuł

Jak zapobiegać agresji wśród nieletnich
autor: Anna Chojowska
kategoria: referat

Jak rozmawiać o seksie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie ?
autor: Katarzyna Szmaglik
kategoria: artykuł

Wczesna interwencja i jej znaczenie - dziecko z dysfunkcją wzroku
autor: Barbara Buczek
kategoria: artykuł

Charakterystyka osoby upośledzonej w stopniu umiarkowanym
autor: Żaneta Waszkinel
kategoria: referat

On application of visuals in teaching English; selected issues
autor: Elżbieta Alicja Domin
kategoria: artykuł

Nagradzanie i karanie, czyli jak wychować szczęśliwe dziecko
autor: Anna Siluk
kategoria: referat

Jąkanie - rodzaje, przyczyny, diagnoza
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Polityka edukacyjna
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Niedostosowanie społeczne w świetle badań i literatury
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Rola agresji w życiu społecznym
autor: Anna Chmiel
kategoria: artykuł

Wpływ aktywności seksualnej nauczyciela na jego motywację do pracy zawodowej
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: artykuł

Cechy motoryki dziecka nadpobudliwego psychoruchowo - trudności szkolne
autor: Teresa Niklewicz
kategoria: artykuł

Pedagogika zabawy - jedną z metod stosowanych w nauczaniu i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Teresa Niklewicz
kategoria: artykuł

Najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli języków obcych
autor: Monika Seidel
kategoria: artykuł

Moje dziecko mnie nie słucha
autor: Beata Scheithauer
kategoria: artykuł

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci
autor: Agnieszka Gapińska
kategoria: artykuł

Techniki plastyczne stosowane w edukacji przedszkolnej
autor: Teresa Niklewicz
kategoria: artykuł

Miejsce i rola twórczości plastycznej w procesie nauczania - uczenia się w nowoczesnym systemie kształcenia
autor: Teresa Niklewicz
kategoria: artykuł

Charakterystyka rozwoju dziecka 5-6 letniego
autor: Teresa Niklewicz
kategoria: artykuł

Charakterystyczne cechy twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Teresa Niklewicz
kategoria: artykuł

Kiedy nasze dziecko się złości
autor: Lucyna Kraska
kategoria: artykuł

Rozbudzanie potrzeb ekologicznych jako zadanie dla przedszkola i rodziny
autor: Lucyna Kraska
kategoria: referat

"Zagubiona sztuka" - czyli współczesne koncepcje wychowania artystycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym - teoria i praktyka
autor: Mariusz Borkowski
kategoria: artykuł

Indywidualizacja nauki czytania w przedszkolu
autor: Grażyna Zbierska
kategoria: artykuł

Wybieramy się na wakacje !
autor: Weronika Markowska
kategoria: artykuł

Niepowodzenia szkolne dziecka na tle wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski, Ewelina Przybylska
kategoria: artykuł

Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój emocjonalny dziecka
autor: Jolanta Czyż
kategoria: artykuł

Dziecko dwujęzyczne w szkole
autor: Dorota Tkaczyk
kategoria: artykuł

Wychowanie bez porażek trudności wychowawcze w domu i w szkole
autor: Maria Kuboń
kategoria: artykuł

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem autystycznym
autor: Edyta Łęczycka
kategoria: referat

Metody radzenia sobie ze stresem
autor: Edyta Łęczycka
kategoria: artykuł

Kształtowanie pojęcia liczby u dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Elżbieta Jankowska
kategoria: artykuł

Integrowanie muzyki z innymi dziedzinami sztuki - malarstwem, poezją, literaturą, tańcem
autor: Katarzyna Kierner
kategoria: artykuł

Media audiowizualne źródłem zagrożeń wychowawczych
autorzy: Justyna Post, Paulina Wysocka
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w zabawach tematycznych
autor: Grażyna Zbierska
kategoria: artykuł

Podstawy psychologiczne zabaw tematycznych
autor: Grażyna Zbierska
kategoria: artykuł

Integracja dziecka z upośledzeniem słuchu w środowisku przedszkolnym
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: artykuł

Teoretyczne rozważania nad poetyką reportażu
autor: Agnieszka Kaczmarczyk
kategoria: artykuł

Gry i zabawy w terapii pedagogicznej
autor: Małgorzata Ciupa
kategoria: artykuł

Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
autor: Dagmara Oleksy
kategoria: referat

Zmiany w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
autor: Tomasz Łubiński
kategoria: artykuł

Dziecko niesłyszące
autor: Justyna Jarecka
kategoria: artykuł

Vampirmotiv in Goethes Ballade "Die Braut von Korinth"
autor: Anna Brzostek
kategoria: artykuł

Środowisko przyrodnicze Malty
autor: Alicja Postawka
kategoria: artykuł

Die Hanse als Wirtschafts - und Kulturgemeinschaft
autor: Anna Brzostek
kategoria: artykuł

Kształcenie ustawiczne - sięgaj po wiedzę przez całe życie
autor: Maria Jakóbik-Ilić
kategoria: artykuł

Wychowanie a wartości propagowane przez prasę młodzieżową
autor: Agnieszka Broś
kategoria: artykuł

Analiza - interpretacja wiersza Cypriana Kamila Norwida "Fortepian Szopena"
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: artykuł

Zaproszenie do biblioterapii
autor: Katarzyna Andreyka-Wilk
kategoria: artykuł

Rola ekspresji plastycznej w rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
autor: Alina Smuła
kategoria: artykuł

Negatywny wpływ gier komputerowych na wychowanie młodego pokolenia
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: artykuł

Extroversion / Introversion
autor: Sylwia Grabiec
kategoria: artykuł

Learner factors influencing second language learning
autor: Sylwia Grabiec
kategoria: artykuł

Kilka wskazówek odnośnie wychowywania dorastającej młodzieży
autor: Izabela Gromada
kategoria: referat

Higiena osobista dziecka
autor: Małgorzata Szymańska
kategoria: artykuł

Związek Święcony, konfederacja wojska koronnego z lat 1661-1663 w ocenie szlachty halickiej
autor: Zbigniew Filipiak
kategoria: artykuł

Walki Legionów Polskich na San Domingo (Haiti) w latach 1802-1803
autor: Zbigniew Filipiak
kategoria: artykuł

Rosyjskie kolonie wojskowe w XIX w.
autor: Zbigniew Filipiak
kategoria: artykuł

Rozwijanie współpracy z rodziną warunkiem efektywniejszej pracy z dzieckiem
autor: Ewa Wiśniewska
kategoria: artykuł

Historia Sycowa
autor: Zbigniew Filipiak
kategoria: artykuł

Przyimki w języku niemieckim
autor: Arkadiusz Kleszczyński
kategoria: artykuł

13 metod pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: artykuł

Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo
autor: Anita Woźnicka
kategoria: artykuł

Abraham Kardiner "Osobowość podstawowa"
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: artykuł

Max Weber "Polityka jako zawód i powołanie"
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: artykuł

Wizerunek polityka na przykładzie Baracka Obama'y
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: artykuł

Istota i funkcjonowanie kodeksu ucznia w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Metodologia zadaniowa czy symulacja globalna ?
autor: Barbara Lewińska
kategoria: artykuł

Istota i funkcjonowanie kodeksu etycznego nauczyciela w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie
autor: Izabela Truchan
kategoria: artykuł

Formy pracy ze słownictwem w nauczaniu j. niemieckiego
autor: Izabela Truchan
kategoria: artykuł

Zaangażowanie mieszkańców Brzeszcz w pomoc więźniom Oświęcimia w latach 1940-1945
autorzy: Adam Głowacki, Agata Malec
kategoria: artykuł


poprzednie:

rok szkolny - 2009/2010

rok szkolny - 2008/2009

rok szkolny - 2007/2008

rok szkolny - 2006/2007

rok szkolny - 2005/2006

rok szkolny - 2004/2005

rok szkolny - 2003/2004

rok szkolny - 2002/2003


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 215 gości

  reklama